Všichni, kdo mají rádi toulání přírodou,si možná rádi přečtou radu legendárního amerického básníka ,,beat generation", esejisty a ekologa Garyho Snydera.

Otiskl ji časopis Pes přítel člověkaa já si ji dovolím vypůjčit na naše stránky,protože se mi moc líbí.kdo má zájem, tady je :

 

  ,,Existují všechny možné druhy chůze - od vykročení přímým směremaž ke klikatému prodírání podrostem. Klesající skalnaté hřebeny a suťové svahy jsou specialitou samy o sobě. Je to nepravidelný tanec - vždy chůze krok - sun - krok po pevných bodech a po suti. Dech i zrak se vždy řídí tímto nepravidelným rytmem. Nikdy není pochodový či přesný jak hodiny, ale proměnlivý - drobné skoky - úkroky, mířící k dobře znatelnému místu, kde lze položit nohu na skálu, stanout na plošině, pokračovat - křížem - krážem dál a zcela promyšleně. Bdělé oko hledí kupředu, vybírá si budoucí opěrné body, aby byl pokaždé učiněn správný krok. Tělo a mysl jspou zajedno, neboť byly kdysi nabyté praxí. Hora drží krok s horou."

 

 Jsou to krásná slova, co říkáte? Nemáte chuť vzít svého chlupatého kamaráda a vydat se na tůru nebo aspoň na malý výlet?